Premio Europa per il Teatro Premio Europa per il Teatro Premio Europa per il Teatro Premio Europa per il Teatro
14. Ausgabe - Preistraeger

XIV Europa-Preis für das Theater

 

Peter Stein

 

Sonderpreis

 

Juri Ljubimow

 

XII Europa-Preis Theaterwirklichkeiten

 

Viliam Docolomansky

 

Katie Mitchell

 

Andrey Moguchiy

 

Kristian Smeds

 

Teatro Meridional

 

Vesturport Theatre